Dags att söka pengar ur
Kerstin Strands Minnesfond

Nu börjar det bli dags att söka bidrag ur Kerstin Strands Minnesfond för musikintresserade barn och ungdomar i Hölö och Mörkö.
Läs mer Här!

Café 

Kaféet i Kyrkskolan har ett nytt arbetssätt framöver, vilket gör att vi hoppas att återigen kunna bemanna kaféet. Men då behöver vi folk till detta.

Mer information om den nya modellen hittar du
genom att klicka Här!

Är du intresserad av att stå i kaféet, kontakta oss!
Kontaktuppgifter finns på Kontaktsidan.

Tidiga bilder från Hölöskolan sökes

Hölöskolan stod klar 1972, och ersatte flera andra skolor.
Men vi saknar bilder från bygget av Hölöskolan, samt bilder från första tiden.

Det borde finnas massor av bilder på denna hos alla som gått i skolan.
Har du bilder som visar exteriör och interiör från första tiden, och egentligen ända fram tills den byggdes om för att även rymma högstadiet, så lånar vi gärna dessa för att skanna.
Bilder från själva bygget är extra intressanta.

Hör av dig till oss, Kontaktuppgifter hittar du Här.

I år är det 500 år sedan reformationen av kyrkan.

Kyrkan vill ha hjälp av Hembygdsföreningen om vad som hände här i Hölö under 1500-talet och reformationen. 

På 1500-talet var Hölö socken uppdelad i två socknar. Överhölö socken och Ytterhölö socken. I varje socken fanns en kyrka. Överhölö kyrka är idag en ruin och ligger en bit utanför samhället. Ytterhölö kyrka är den kyrka som finns idag vid Kyrksjön.
Varför blev Överhölö kyrka en ödekyrka? Kan det ha varit Gustav Vasa som stängde den? Hur många stora och små gårdar fanns här? Det finns många frågetecken och under våren ska bl a Hölöcirkeln arbeta med dessa frågor.
Du som är intresserad av Hölös historia är välkommen till våra träffar. Kan du inte dessa tider, men vill vara med / veta mer ändå, hör av dig till oss!

I vår kalender kan du se vilka dagar och tid som vi träffas.

Bildarkivet

Lördag 18 december hade vi ett möte om hantering av bildarkivet, där vi repeterade Lightroom lite, och gick igenom skanning, och vad som ska skannas.
Vi är nu igång med detta, det är mycket att skanna, men det går framåt.

Är det någon som vill hjälpa till med detta, eller bara nyfiken på bildarkivet, hör av er, se hur på Kontaktsidan.

Läs mer om Bildarkivet Här.


Vi söker Kaféansvarig

Vi har f n ingen som kan ansvara för de tillfällen hembygdsföreningen bemannar Kyrkskolans kafé. Fram till att vi hittar någon som kan ta det ansvaret kommer vi inte medverka i kaféets bemanning.
Hör av dig om du själv eller någon du känner skulle kunna ta på sig detta uppdrag, för kontaktinformation, se Kontaktsidan.

Styrelsemöten

Våra styrelsemöten är öppna för medlemmar att vara med på och lyssna, och gärna komma med idéer och åsikter.
I regel är styrelsemötena andra måndagen varje månad klockan 18:00 i Kyrkskolan, men undantag förekommer, så håll koll i kalendern här på hemsidan.

På grund av rådande lokalsituation är vårens program lite osäkert.
Cirklarna kommer att fortsätta som vanligt, troligtvis i gamla lärarbostaden i Kyrkskolan.
Är du osäker på vart du ska ta vägen, hör av dig innan!

 Vill du vara extra fin i en bygdedräkt.

Hembygdsföreningen har Hölö- och Mörködräkter
för uthyrning.

Klicka Här för mer info
Årsmöte och dräkter

 

 

 

 

Vi söker gamla bilder och filmer
från Hölö och Mörkö

Har du bilder eller filmer från förr?
Då är vi intresserade av att ta del av dessa! Är de av intresse för oss lånar vi gärna dessa och digitaliserar dom. Du får tillbaka originalerna, och som tack får du dessutom en digital kopia på skiva (CD eller DVD) Hör av dig om du har något du tror kan vara intressant! Kontaktinformation hittar du Här.