Hembygdsföreningen flyttar

Efter många år i Kyrkskolan flyttar nu Hembygdsföreningen, och flytten går till Österby.

Varför flyttar vi?

Hembygdsföreningen har ju historiskt sett haft väldigt bra lokaler i Kyrkskolan, där man  bl a kunde visa upp flertalet utställningar av olika slag under långa tidsperioder. Ur den synpunkten har föreningen längre tillbaks i tiden haft det oförskämt bra. 

Efter att  kommunen tog över Kyrkskolan och platsen blev ett Kulturcentrum,  har föreningen, p g a den nya ökade hyreskostnaden, utrymmesmässigt fått backa till att i dagsläget ha råd  med två mindre rum på övervåningen. Dessa har fungerat som kontor och mötesrum, i praktiken var dessa både för små och för otillgängliga för att där kunna bedriva någon publik verksamhet .

I Gula salen på nedre plan fanns och finns möjlighet för utställningar samt ha verksamhet för en större publik. Detta har hembygdsföreningen utnyttjat, både för egen del och tillsammans med Kyrkskolans övriga föreningar och hyresgäster. 

Två faktorer gjorde att det så småningom kändes otympligt att utnyttja Gula salen.
Den ena att det behövdes lång framförhållning för en planerad publik verksamhet, något styrelsen till slut inte kunde infria.
Den andra att karaktären av de nu nerpackade utställningar föreningen presenterade tidigare, bättre kommer till sin rätt om de får visas under betydligt längre tid än som är möjligt i Gula salen. 

Det ovan sagda bör inte tolkas som kritik mot den verksamhet Kulturcentrum erbjuder. Tvärtom ställer sig Hembygdsföreningen positiv till denna och är öppen för fortsatt samarbete på de gemensamma intresseområdena.

Under tiden har styrelsen därför sett sig om efter andra alternativ än Kyrkskolan för att bättre kunna bedriva sin verksamhet i. Först och främst Wij Gammelgård där vi dessvärre inte vet när / om alls den drömmen kan bli verklighet.

När sedan Trafikverket erbjöd alternativet att till mycket förmånliga villkor kunna hyra en villa i Österby bestämde sig styrelsen att satsa på detta. Visserligen temporärt, eftersom villan ligger på mark där den kommande Ostlänken kommer att dras.  Ovisst dock när exakt det bygget tar sin början.

Då lokalytorna i villan är betydligt större än dem i Kyrkskolan, ser styrelsen sin chans att försöka återuppliva sådana verksamheter som kunde kännas intressant och roligt för medlemmarna.

Under tiden kommer styrelsen fortsätta diskutera och reda ut redan tidigare alternativ man har haft i kikaren. 

Vad har vi då i Österby?

Vi har en mindre villa inklusive tomt, där vårt kontor med utrustning för det pågående digitaliseringsarbetet lätt går att inreda.

Vi har en samlingssal där vi kan ha möten, visa bilder och annat.

Vi har utrymmen där vi kan ha utställningar, permanenta eller tillfälliga, precis som vi vill.

Vi har även ett riktigt kök, vilket vi inte haft på länge, där vi kan ordna fika, enklare matlagning mm. Både för besökare och de som sitter och jobbar.
Vi har därmed möjlighet att återuppta matlagningscirklar / kurser osv.

 Målsättningen är att regelbundet hålla öppet för alla som vill besöka oss.

Ha regelbunden verksamhet i form av studiecirklar, kurser, ”bara komma och göra”, mm.

Vi hoppas även på ett bra samarbete med andra föreningar i Hölö och Mörkö.

Nu är det egentligen bara fantasin som sätter gränserna för vad vi kan göra och här hyser vi stort hopp till att få respons från våra medlemmar Och inte minst från er som (ännu) inte är medlemmar. Fundera och hör av er!

Vi har sammanställt en idélista på saker som både kommer från styrelsen, men till största delen från medlemmar som spontant  kommit med idéer man kunde göra i föreningens regi. 

Läs hela listan

Hittar ni dessutom något ni skulle vilja vara med på, eller kanske driva själv, hör av dig så ska vi nog lösa det!

Boka in 9 och 23 Juli, då  har vi vår första officiella verksamhet i Österby!
Läs mer om vad som händer då i kalendern, 9 Juli och 23 Juli.

Har du frågor eller funderingar kring detta?
Hör av dig, se kontaktinfo Här.