Test av karta med gamla objekt

Till Kartutveckling

En test av att jämföra dåtid och nutid, i detta fall Lilla Åby med omnejd.

  • Klicka på layer-switcher-maximize uppe till höger på kartan för att öppna en lista på vad du vill visa.
  • Välj ”Karta nutid” eller ”karta 1800-tal” för att välja grundkarta.
  • Klicka i ”Hus och vägar nutid eller 1800-tal” för att få et överlägg med detta.
    Fungerar naturligtvis bäst om du väljer överlägg med 1800-tal på nutidskarta, och tvärtom.
  • Klicka i ”Information” för att visa informationssymboler på kartan-
    Dessa är klickbara för att visa mer information, samt i vissa fall länkar till andra sidor.

Färgen gammalt visar gamla objekt från förr.