Karta Vandringar

Observera att detta ännu bara är ett test, och att informationen kan vara felaktig!
De val märkta med ”NY” är från GPS-data tagna vid vandringen 3 maj 2015.

Flytta kartan med musen, håll inne knappen och dra.
Zooma med + och – knapparna eller scrollhjulet på musen.
Klicka på layer-switcher-maximize för att få en lista på objekt att visa. Markera sen de vandringsspår och objekt du vill se.
Objekten i kartan är sen klickbara för att få veta mer. Klicka på objektet igen för att stänga informationsrutan.