Flytta igen?

Vi behöver en annan lokal.

När vi flyttade från Kyrkskolan var det för att våra förutsättningar där hade ändrats. Trafikverkets inlösta villa i Österby blev ett alternativ, även om det skulle bli under begränsad tid på grund av närheten till den planerade Ostlänken.

Sommaren 2020 utfärdade miljökontoret förbud att släppa ut avloppsvatten från fastigheten efter den 15 december 2021.

Dessutom har det i våra kontakter med Trafikverket framkommit att de sannolikt bygger ett skyddande plank eller vall mellan järnvägen och bebyggelsen. Fastigheten skulle därmed kunna säljas som bostad sedan nytt avlopp byggts.

Då hembygdsföreningen inte kan finansiera ett sådant köp måste vi redan nu planera för flytt.

Vad letar vi efter?

  • En lokal inom Hölö och Mörkö socknar.
  • Ska kunna rymma kontor, arkiv, någon form av kök samt en lite större rum för möten och andra träffar.
  • Möjlighet till utställningar är önskvärt.
  • Gärna nära bussanslutning.
  • Parkeringsmöjligheter.
  • Varaktighet!
    Vi vill inte riskera att behöva flytta snart igen.

Huset behöver inte vara i toppskick, vi kan rusta upp.
Det viktiga är att det är långsiktigt och fungerar ekonomiskt för oss.
Vi är naturligtvis öppna för samarbete med andra organisationer.

Har du någon idé, eller tips?
Kontakta oss! Kontaktuppgifter hittar du på Kontaktsidan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.