Flytta igen!

Vi tackar för de tips vi fått in angående att vi behöver en ny lokal.

Den 9 maj 2021 har vi skrivit hyresavtal med Mörkö bygdegårdsförening, vilket innebär att vi dels kommer att få ett fast utrymme i bygdegårdens källare, dels  kunna dela de övriga lokalerna med bygdegårdsföreningen.
Förslaget med bygdegården kom under senhösten från en ortsbo efter att vi i Vinterbladet skrev om den uppståndna situationen i Österby. Föreningarna kontaktade varandra och fann, efter att ha diskuterat både positivt och negativt med två föreningar på samma plats, att de positiva effekterna klart övervägde. Inflyttningen kommer att ske under sommaren – hösten detta år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.