Föreningens skrifter

Vill ni köpa någon skrift, vidare till webbutiken!
Eller köp direkt hos oss i Hembygdsgården.
Om en skrift är slut, hör gärna av er ändå och visa intresse,
så kan vi lättare prioritera nytryck.

Österby & Vreta

 

Österby & Vreta
Radbyar längs den medeltida
slingrande vägen utmed
Kyrksjöns norra strand.
74 sidor Pris: 150 :-

 

 

 

 

Skilleby genom tiderna

Pris: 150:-

Ett fåtal kvar

 

 

 

 

 

Tullgarn i Hölö historia
En historia från 1200-talet.
Svenske kungens residens, som
idag lyder under slottsförvaltningen.
2:a utgåvan 1996
20 sid.  Pris: 30:-

Slutsåld


 

Det gamla Oaxen
Emanuel Jansson, född 1873
berättar detaljerat, livfullt och med
skärpa i sina åsikter.
Barndom och uppväxtår inleder –
därefter får var och en av öns
trettiofem familjer sitt eget kapitel.
Helheten utgör en unik bild från det
slutna livet på kalkbruksön under mer
än femtio år.
94 sid. Pris: 150:-

Nytryck 2018

 

 

Mörkö Socken
Ett tidsdokument berättat av
prosten Carl Ulrik Ekström
från 1828. Sörmländska
handlingar nr. 26 Nytryck
år 1999.
116 sid. Pris: 150:-

 

 

 

Hölö Socken
En tidsberättelse av
prosten Johan Erik Petri
från 1828.
Sörmländska
handlingar nr. 25
Nytryck år 1999.
96 sid. Pris: 150:-

 

 

 

Den gamle skräddaren berättar
En sörmländsk folk- och bygdeskildring
från senare delen av 1800-talet.
Byggd på skräddare Erik Ljunggrens
memoarer.
Mycket läsvärd.
Utgiven 1999.
62 sid. Pris: 100:- 

Hölö Prosten Scharff
och Rysshärjningarna 1719

av Ivar Högström
andra upplagan.
Utgiven 1998.
39 sid.  Pris: 30:- 

Båtsmän & Ryttare i
Hölö och Mörkö socknar

Utarbetad av Hembygdsföreningen,
utg. 1999.
29 sid. Pris: 30:-

Slutsåld

 

 

 


Hölö Passet

Med Åby Hälsobrunn och Hölöslaget.
Ett stycke bygdehistoria. 3:e
rev. upplagan.
Utgiven 2001.
16 sid. Pris: 30:-

Ett fåtal kvar

 

 

Tegeltillverkning inom
Hölö Mörkö under 1600, 1700 och 1800-talen

Utgiven av Hembygdsföreningens studiegrupp
år 1996
16 sid.  Pris: 30:-


 

Hölöbygdens Hembygdsdräkt
Dräkten innehåller brodyr -och
sömnadsbeskrivning.
Ny upplaga 2018.
Bearbetad av Sonnie Kimsjö
28 sid.   Pris: 80:-

 

 

 

 

Mörköbygdens Hembygdsdräkt
Dokumenterad från år 1828.
Innehåller brodyr- och sömnadsbeskrivning.
Av Lena Nyberg Almqvist.
Utgiven 1984
29 sid. Pris: 30:-


Slutsåld
 

 

Fifång – en ö utan källor
Ett skärgårdstorp under Tullgarns kungsgård.
Av Maria Landin och Björn Öberg.
Utgiven 2001.
68 sid.  Pris: 100:-

 

 

 

Pålsundet- “Sundet
som skiljer Mörkö
från övriga Sverige”.

En hembygdshistorisk
tillbakablick.
Utarbetad av HBFs
studiegrupp 1999.
57 sid.  Pris: 80:-

 


Kongl.Vetenskaps-
academiens Handlingar för
år 1826
Strödda anteckningar om
Svenska Flyttfåglarna i
Södermanland av Kyrkoherde
C.Ulr.Ekström.
16 sid. Pris: 30:-

Slutsåld

 

 


Två Generationer
Fotografer i Hölö
synliggörs som personer
och deras verk under
perioden 1928-1983
19 sid. Pris: 50:-
 

 


Hölö Kyrkskola 100 år
En sockenskolas historia
1879-1979.
Utgiven 1996.
2:a omarbetade utgåvan
24 sid. Pris: 30:-

Slutsåld

 

 


Hölö Sockenstämmoprotokoll
1766-1768
i renskrift från handskrivna&
kopierade originalhandlingar, som
förvaras i Riksarkivet i Stockholm.
Här får man en autentisk inblick i
vad som hände i Hölö.
147 sid. Pris: 100:-

Ett fåtal kvar

 


Julen å Mörkö prästgård
på 1860-70 talen.
Anna Ahlander nedtecknar dessa
minnen av Julen på Mörkö Prästgård.
Familjen Granström har låtit HBF ta del av
hennes berättelse.
18 sid.  Pris: 30:-

Ett fåtal kvar

 

 

Omslag bok fram liten

100 år på spåret

Järnvägen mellan Nyköping och Järna invigdes 1913, och fyllde 100 år 2013.
Denna bok släpptes på 100-årsjubileumet den 7 september 2013 och handlar om denna järnvägssträcka.

Mycket bilder och berättelser.

150 sid.  Pris: 150:-