Vykortvisning med bilder från gamla Södertälje

Söndag den 20 nov kl. 14. i gula rummet på Kyrkskolan
visade Peter Taberman upp en del av sin berömda vykortssamling med bilder från gamla Södertälje. Hans kunskap om Södertäljes senare historia är omfattande och han bjöd ett femtontal närvarande från Hembygdsföreningen på intressanta berättelser om Södertäljes förvandling från en liten by till dagens Södertälje.
I entrébiljetten ingick en lott och 5 lyckliga vinnare fick var sin bok
“Kulturmiljöer i Södertälje”.