Källvandring på Mörkö 26 maj 2014

MÖRKÖCIKRELN – fortsätter med att spåra upp platser på ön där man fortfarande kan se vattenkällor.

CIMG1127CIMG1082Den 26 maj uppsökte vi i härligt försommarväder Trångkällan, nära Slesshagsberget mitt på ön. Källan har tidigare använts för boskap och förbipasserande hästskjutsar.

När man rensade källan från nedfallande löv och barr blev vattnet drickbart även för oss människor. Det berättade nuvarande bonden på gården Botten och minns att då, när han var barn, hängde det en kåsa på trädet intill ur vilken man kunde dricka.