Bildhantering Arkiv

Arkivet, med bl.a. bilderna, lagrar vi på en NAS.
För att ha bättre sökbarhet på bilder, skapa bildspel, mm. använder vi programmet Adobe Lightroom.

Här träffas vi då och då och jobbar med detta, samt att vi bjuder in till bildvisningar av olika slag. Är du intresserad på något sätt, antingen av att vara med i arbetet, har bilder du vill dela med dig av, eller söker bilder, hör av dig!

Mål:

Att digitalt lagra bilder från bygden, både gamla och nya, och på ett enkelt sätt kunna tillhandahålla dessa för våra medlemmar och andra intresserade, genom att:

 • Ge medlemmar åtkomst till att själva leta i mappstrukturen i Arkivet.
  Detta både genom att besöka oss, men även genom att hemifrån ansluta till Arkivet via internet. Vill du som medlem ha åtkomst, hör av dig till oss!
 • Vid bildvisningar kunna göra mer avancerade sökningar med hjälp av Adobe Lightroom och då snabbt och enkelt söka och hitta de bilder vi söker genom nyckelord, bildtexter, mm.

Hur ligger vi till i dag? (hösten 2018)

 • De tekniska lösningarna finns, både för att ta hand om nya bilder och digitalisera dessa, och för att visa och tillhandahålla bilder.
  Skulle behov av uppgradering finnas är vi dock inte främmande för det.
 • Grunden i Lightroom finns, det mesta är klart. Mer än hälften av de bilder som finns är taggade med nyckelord för sökbarhet.
 • Möjlighet finns redan nu för medlemmar att ansluta till Arkivet hemifrån.
  För mer info, se Arkiv / Inloggning Nasen i menyn.
 • Vi har ett bra arbetssätt för hur vi ska hantera bilder i Adobe Lightroom.
 • Vi är åter igång med skanning av de fotoalbum som vi ännu inte digitaliserat.

Vad behöver vi göra?

 • “Utbilda” fler i att använda Adobe Lightroom. Det är inte så avancerat, men det är heller inte bara att sätta sig och använda, så det behöver finnas ett antal personer i föreningen som kan använda detta.
  Alla medlemmar som är intresserade är välkomna för en genomgång.
 • Tagga alla bilder som i dag saknar taggar. Även många bilder som är taggade kan taggas bättre. Detta skulle kunna göras på fotokvällar eller liknande där vi bjuder in till en kväll där vi sitter och tittar på bilder så många som möjligt. Men även på Öppet hus och andra tillfällen. Även enskilda möten om någon vill komma och titta på bilder.
 • Se över mappstrukturen, och vid behov strukturera om för att det ska bli lättare att hitta utan Lightroom.
 • Ordna ett så bra och enkelt sätt som möjligt för medlemmarna att kunna ansluta till Arkivet via internet. Fungerar i dag, men behöver kanske förbättras.
 • Hitta bra arbetssätt för att ta hand om bilder vi får låna för skanning.
  Detta finns egentligen i dag, men behöver tas upp så alla är överens om hur det ska fungera.
 • Originalbilder i pappersform, hur hanteras dessa efter skanning om de inte ska lämnas tillbaka?
 • Mm. mm. Nya idéer är alltid välkomna.

Planen är att under vintern/våren 2017 dra igång en eller flera arbetsgrupper för detta. Känner du att du är intresserad av att delta på något sätt, eller vill komma och se vad vi har i Arkivet, får du gärna höra av dig! Hör av dig via Kontaktsidan.

Adobe Lightroom

NASen