Bildhantering Arkiv

Arkivet, med bl.a. bilderna, lagrar vi på en NAS.
För att ha bättre sökbarhet på bilder, skapa bildspel, mm. använder vi programmet Adobe Lightroom.

Här träffas vi då och då och jobbar med detta, samt att vi bjuder in till bildvisningar av olika slag. Är du intresserad på något sätt, antingen av att vara med i arbetet, har bilder du vill dela med dig av, eller söker bilder, hör av dig!

Mål:

Att digitalt lagra bilder från bygden, både gamla och nya, och på ett enkelt sätt kunna tillhandahålla dessa för våra medlemmar och andra intresserade, genom att:

  • Ge medlemmar åtkomst till att själva leta i mappstrukturen i Arkivet.
    Detta både genom att besöka oss, men även genom att hemifrån ansluta till Arkivet via internet. Vill du som medlem ha åtkomst, hör av dig till oss!
  • Vid bildvisningar kunna göra mer avancerade sökningar med hjälp av Adobe Lightroom och då snabbt och enkelt söka och hitta de bilder vi söker genom nyckelord, bildtexter, mm.

Känner du att du är intresserad av att delta på något sätt, eller vill komma och se vad vi har i Arkivet, får du gärna höra av dig! Hör av dig via Kontaktsidan.

Adobe Lightroom

NASen