Aktuella aktiviteter

Vissa är högaktuella, andra kanske ligger vilande men går alltid att sätta igång med om det finns intresse.

Här finns en lista med senaste status, de aktiviteter vi vill starta eller som redan är igång.
Titta gärna i listan och återkom till oss om du vill vara delaktig i något / några av dessa.

Ser du något i listan, eller här nedan, som du är intresserad av, hör av dig till föreningen via Kontaktsidan, eller direkt till en kontaktperson om det finns en sådan information.


Bildhantering och Arkiv

IMG_0671Hembygdsföreningen har många tusen digitala bilder i sitt arkiv där flera tillkommer hela tiden. Även dokumentarkivet är omfattande. Vi har ett bra system för hur vi hanterar bilderna, men det krävs löpande arbete att hålla liv i och förbättra detta samt ta hand om nya bilder som kommer in.
Klicka Här för att läsa mer om våra mål och vad som finns att göra med bilderna.
Dokumentarkivet är till stora delar digitaliserat, men långt ifrån allt, så det finns en del skanningsjobb att göra. Dessutom har vi i dag inget bra system för att ordna digitaliserat material samt kunna söka i detta. Här återstår mycket jobb att göra.
Läs mer om arkivet här.

Bygdeband

Bygdeband är en databas på Internet där hembygdsföreningar i hela landet lägger in texter och bilder om sina lokala platser. För Hölö Mörkös del finns många platser i bygden redan inlagda. Men mycket återstår och efter en tids paus vill vi nu ta upp arbetet igen. Till detta söker vi några fler utanför styrelsen som är intresserade att medverka.
Klicka Här för att läsa mer om Bygdeband.

Cirklar

Vi har några pågående cirklar för olika områden inom Hölö och Mörkö.
Läs mer om dessa under “Studiecirklar” i menyn.

Ostlänken

Ingen har väl undgått planerna på en snabbjärnväg genom bygden.
Inför detta vill vi dokumentera nuvarande vägar, bebyggelse mm längs området för banans sträckning för senare jämförelse.
Tanken är även att göra väldigt detaljerade kartor över hur det ser ut nu, som jämförelse med efter spårdragningen. För det tänkte vi använda nedanstående kartprojekt.

Kartor

kartsidebild_6Vi har sedan några år tillbaka jobbat en del med Open Street Maps för att kunna ha uppdaterade kartor på internet där det som är intressant för oss finns med. Detta både för att ha allmänna kartor uppdaterade med den informationen som vi tycker ska finnas, men som inte finns på t.ex. Google maps, och även att extra information som inte finns på de allmänna kartorna, finns med på kartor på vår hemsida.
Klicka Här för att läsa mer om vårat kartprojektoch hör av dig om du tycker att projektet är intressant att arbeta med. Vill du bara veta mer om Open Street Maps är du också välkommen. Ju fler som uppdaterar kartorna med olika fakta desto bättre, oberoende om dessa fakta ligger inom hembygdsföreningens intresse eller inte.

film_rollLjud och Film

Förutom dokument och Bilder hanterar vi även Ljud- och Film.
Läs mer om Film här, och om Ljud  Här.