Hölöcirkel Gamla Riksettan

Cirkeln undersöker området omkring Sörby-Valåkers väg, från Sörby i norr och söderut mot Valåker – Sörsjön. Träffarna sker första tisdagen i månaden.
Har du anknytning till trakten och är intresserad att delta,
hör av dig till Kristin på 0736415398 för att få veta var träffarna äger rum.

Se även kalendern här på hemsidan.