Styrelsen

Styrelsen 2021:

Hans Kimsjö, ordförande
Kristin Bladh Ström, vice ordförande
Rasmus Eriksson, kassör
Waltraut Neuschütz, sekreterare
Elisabeth Karlsson, ledamot
Sonnie Kimsjö, ledamot
Börje Andersson, ledamot
Susanna Lundberg, ledamot
Magnus Hansson, ledamot

Kontaktpersoner Ansvarsområden:

Program: Elisabeth Karlsson, Waltraut Neuschütz, Hans Kimsjö
Redaktion blad & krönika: Elisabeth Karlsson, Waltraut Neuschütz
Presskontakt: Elisabeth Karlsson
IT, hemsida: Rasmus Eriksson, Hans Kimsjö
Skolkontakter: Susanna Lundberg
Arkeologi: Waltraut Neuschütz
Dräkter/Textil: Sonnie Kimsjö
Lotteri: Sonnie Kimsjö
Lokalfrågor: Hans Kimsjö
Medlemsregister: Rasmus Eriksson
Kerstin Strands minnesfond: Susanna Lundberg
Arkiv:  Rasmus Eriksson, Magnus Hansson
Utställningar: Elisabeth Karlsson och aktuell arbetsgrupp
Maskingrupp: Johan Kraft, Rasmus Eriksson