Ljudarkiv

Ljudupptagningar med intervjuer och annat finns en del av, och nytt kommer när nya intervjuer görs. Här nedan finns lite exempel.

Härnedan finns en innehållsförteckning över samtliga inspelningar som Ivar Högström gjorde på 70-talet med äldre Hölöbor som berättar om sina liv och om bygden. 

En bilfärd med Edwin Andersson 79 år från Åby genomförd juli 1973.
Under en bilfärd runt om i Hölö berättar bonden Edwin Andersson på Stora Åby för Ivar Högström om Hölö i äldre tider.
Inspelningen genomfördes under juli 1973. Edwin är då 79 år. På grund av skador i sina ben kan Edwin endast med svårigheter förflytta sig.
Edwin är född på Stora Åby gård som 6:e-7:e generationen inom släkten. Han är förmodligen den hölöbo som känner socknens verksamhet och historia bäst.
Edwin berättar om gårdarna och torpen, om handelsbodar och hantverkare och om industriverksamhet m.m.
Edwin berättar också om människorna som levat och verkat inom socknen m.m.
PS: Den som flämtar i bilen på vissa band är inte Edwin eller jag utan min hund foxterriern Bonzo som sitter i baksätet, påpekar Ivar Högström.
Band 1A: 45 min.

Åby by med omgivningar bl.a. Kyrkan, fattighuset i gamla tider, Bökesta,

Band 1B: ca 45 min.
Hur Åbykvarns gård uppstod, Sockenmagasinet, när Åby gårdarna och Åby kvarn köptes fria från Tullgarn Skolorna m.m.

Band 2: 90 min.
Skälby, Rinkeby, Stavbotorp, Stav, Skilleby, Tösta, Kåkstan, Ene, Fågelströms, Fattighuset, Vreta, Linshäll, Solhöjd, Österby, Edeby, Väsbytorp, Vrå

Band 3: 90 min.
Blåkulla(Skogshuggare och Rallare), Wrå, Norrvrå, Wi, Prästgården, Bökesta, Helleby, Hellebykrog, Sörby, Melhaga, Sund, Winterhälla, Solåkra, Nygård, Hammarlund, Brovakten vid Mörköbron, Björksund, Påläng, Hellebystäk, Pålsundet, Malmen, Skyttorp,
Band 4: 90 min.

Skyttorp, Häggnäs, Stemsta, Åtorp, Tullbotorp, Tullgarns slott, Bellevue, Skräddartorp, Stegelbrink-Galgbacken, Nykrog, Humlegården,
Bellevue-grindstuga, Valåker, Mellhara löt, Idaberg, Ullaberg, Finhopen, Gullbergshopen, Hemsta, Erikslund, Kjulsta, Ene, Ekeby m.m.

Band 5: 90 min.
Ekeby, Smesta, Åkerby, Broby, Heista, Marielund, Kvarntorp, Al, Ör, Kyrkörvinen,
Gräfsta, Stationsområdet, Lida-Hammarstugan, Månbacken?, Smedstorp, Lötsta, Botorp, Urvik, Bal?, Engstorp, Ernesidan, Wi, Nockraga?, Prästgård, m.m.

Band 6: 90min.
Sammandrag av intressanta händelser från inspelningar med Edwin Andersson Åby 79 år,
Isak Andersson Charlottenborg 77 år och Alli Rundqvist Åbykvarn 76 år

Elly Ryd 175 min.
Skollärarinna med 44 års tjänst på Hölö Kyrkskola berättar för sin gamle elev Ivar Högström om sin tid på skolan.

Låtar från Sörmland 38 min.
med Nyköpings spelmansgille

En inspelning av Sveriges Radio 18 min.
om  Radiogården Berga och om
en utställning om ”Syrentorparna” på Kyrkskolan.

Asta Karlsson talar om Hejstasnickarna 35 min.

Hilmer Jansson 43 min.
Han är fiskare från Åbynäs och 76 år gammal. Han berättar för Ivar Högström om fisket och båttrafiken  i Hölö under gångna tider.

Isak Andersson 43 min.
Denne bondeson från Vreta i Hölö  är 78 år och berättar för Ivar Högström om äldre tider i Hölö. Han flyttade från Vreta där han är född till Stav i Hölö och senare till Kronoborg i Hölö. Även hustrun Alma och dottern Maj Britt samt Tove Jansson från Ene och Rinkeby deltog i samtalet.

”Vägkalle” Karl Andersson 44 min.
Han är 90 år berättar om sitt liv för Ivar Högström i en inspelning från november 1994.

Alli Rundqvist  200 min.
Hon är 76 år och från Åby kvarns gård. Alli är Hölöbo sedan tvåårsåldern och talar med Ivar Högström och sonen Lars om Hölö i äldre tider. Ämnen som berörs är barnmorskor, lärarinnor, fröknarna Lindblad i Valåker, syföreningen, eremiten vid Ernesidan mm. Inspelad i juni 1973.

Hilmer Gustafsson 110 min.
Han är 91 år och kommer från från Hejsta. Han berättar Hölöminnen för Ivar Högström och Maj Britt Ström. Hilmer är uppvuxen på Hejsta och programmet är inspelat februari 1978.

Sune Roth 97 min
Han berättar för Ivar Högström om sin 45- åriga verksamhet som konstsmed.  Inspelat på Helleby gård.i mars 1984.

Ingegärd Kronoskog 68 min.
Hon är född Enström  och berättar för Ivar Högström om livet under 20- och 30- talen på Lillvreten i Kjulsta/Hölö. Även Martin Kronoskog som är född på Ömanstorp (hans mamma är född på Lillvreten.) är med i samtalet. Där nämns också Fårsjöholmstorp som tidigare namn på Lillvreten. Men det skall vara Sörsjöholmstorp.