Hölö

Hölö socken är belägen i östra delen av Södermanland. Längd och bredd är lika och formen på socknen är kvadratisk med undantag av ett näs i sydöstra delen som skjuter ut i Östersjön. Ett smalt sund skiljer Hölö socken från Mörkö.
Visa större karta
Namnet på socknen har växlat mellan Hölö och Höle och det finns flera hypoteser om ursprunget. En möjlig tolkning är att socknen varit omgiven av vatten på alla sidor och utgjort en ö och skall ha benämnts Helö.
Hölö tillhörde fram till 1972 Södermanlands län, men överfördes då till Stockholms län. Hölö ingår nu i Hölö-Mörkö kommundel i Södertälje kommun. Lär känna en del av Hölö genom att öppna Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommun om Hölö socken