Kartor

Här är en karta där vi vill visa intressanta saker i våran byggd.
Detta är ett pågående projekt, för mer info om vårt kartprojekt, Klicka Här.
Än är det lite dåligt med objekt, men det kommer mer hela tiden.

Titta gärna genom den, hittar du felaktigheter eller tycker att den borde kompletteras med något, eller vill vara med i detta projekt, maila oss på: kartor@holomorkohbf.se

Flytta kartan med musen, håll inne knappen och dra.
Zooma med + och – knapparna eller scrollhjulet på musen.
Klicka på layer-switcher-maximize för att få en lista på objekt att visa. Markera sen det du vill se.
Objekten i kartan är sen klickbara för att få veta mer. Klicka på objektet igen för att stänga informationsrutan.