Kerstin Strands Minnesfond

Kerstin Strand

Kerstin Strand

Sedan 2013 förvaltar
Hölö Mörkö Hembygdsförening
Kerstin Strands Minnesfond.

Kerstin Strand var lärare på Hölöskolan och ledare för Hölökören och Hölöskolans kör.

Vid hennes bortgång 1998 bildades
Kerstin Strands Minnesfond, där fondkapitalet stiftades av Hölökörens egna medel och där avkastningen av kapitalet delades ut årligen i form av bidrag som kan sökas av barn och ungdomar i Hölö-Mörkö.

 

 

De som kan söka bidrag ur fonden är verksamheter / grupper för musik i Hölö-Mörkö, eller enskilda musikintresserade ungdomar som är skrivna i Hölö-Mörkö samt ungdomar tidigare skrivna i Hölö-Mörkö men som på grund av studier är bosatta på annan ort.
Med ungdomar menar stiftarna att man ej fyllt 25 år.

Bidraget syftar till att främja undervisning och utveckling i musik för barn och ungdomar från Hölö-Mörkö.

Ansökan
Om Du eller Din verksamhet uppfyller ovanstående kriterier så skriv ner några rader och berätta om dig eller Din verksamhet och skicka dem till oss.

Blanketten skickas till:

Kerstin Strands Minnesfond
C/O Hölö-Mörkö Hembygdsförening
Österby 30
153 92 Hölö

Eller så skriver du ett mail till oss, se kontaktuppgifter Här.

Information och ansökningsblankett finns även tillgängliga på Hölöskolan under våren.

Utdelning sker på Hölöskolans skolavslutning.

2020 blev det ingen utdelning pga inga ansökningar.
Dessutom blev det ingen skolavslutning som det brukar.
Vi hoppas att 2021 blir bättre, ni är välkomna att lämna in ansökan redan nu.

Vill man skänka en slant till denna fond, och på så sätt bidra till mer utdelningar, sätt in pengarna på Hembygdsföreningen plusgiro 826518-3.
Ange att det ska vara till Kerstin Strands Minnesfond!

Storleken på utdelningen har historiskt berott på hur stor avkastningen har varit, men i samband med årsmötet 2016 beslutades en stadgeändring, som innebär att vi nu även kan ta från kapitalet för att dela ut stipendium. Detta pga de låga räntor som i nuläget
innebär att ingen utdelning annars kan ske.

Har ni frågor, hör av er till föreningen, klicka Här.