Kerstin Strands Minnesfond

Kerstin Strand

Kerstin Strand

Sedan 2013 förvaltar
Hölö Mörkö Hembygdsförening
Kerstin Strands Minnesfond.

Kerstin Strand var lärare på Hölöskolan och ledare för Hölökören och Hölöskolans kör.

Vid hennes bortgång 1998 bildades
Kerstin Strands Minnesfond, där fondkapitalet stiftades av Hölökörens egna medel och där avkastningen av kapitalet delades ut årligen i form av bidrag som kan sökas av barn och ungdomar i Hölö-Mörkö.

 

 

De som kan söka bidrag ur fonden är verksamheter / grupper för musik i Hölö-Mörkö, eller enskilda musikintresserade ungdomar som är skrivna i Hölö-Mörkö samt ungdomar tidigare skrivna i Hölö-Mörkö men som på grund av studier är bosatta på annan ort.
Med ungdomar menar stiftarna att man ej fyllt 25 år.

Bidraget syftar till att främja undervisning och utveckling i musik för barn och ungdomar från Hölö-Mörkö.

Ansökan
Om Du eller Din verksamhet uppfyller ovanstående kriterier så skriv ner några rader och berätta om dig eller Din verksamhet och skicka dem till oss.
Beskriv vad diva visioner med musiken är, samt vad du tänkt använda pengarna till.

Ansökan görs genom att skriva ett brev, antingen via post, eller genom att skicka E-post,
se adresser nedan.
Ansökan kan du skicka när som helst under året,
men sista ansökningsdatum 2024 är 13 maj.

Ansökan skickas till:

Kerstin Strands Minnesfond
C/O Hölö-Mörkö Hembygdsförening
Tormesta 30
153 93 Mörkö

Eller så skriver du ett mail till oss på info@holomorkohbf.se
Du kan även kontakta oss via detta formulär.

Vill man skänka en slant till denna fond och på så sätt bidra till mer utdelningar, sätt in pengarna på Hembygdsföreningen plusgiro 826518-3
eller bankgiro 5495-3134.
Ange att det ska vara till Kerstin Strands Minnesfond!

Storleken på utdelningen har historiskt berott på hur stor avkastningen har varit, men i samband med årsmötet 2016 beslutades en stadgeändring som innebär att vi nu även kan ta från kapitalet för att dela ut stipendium. Detta p g a den låga räntan vilket har inneburit en för liten avkastning för att utdelning kan ske.

Har ni frågor, hör av er till föreningen, klicka Här.