Hällristvandring vid Linga / Järna

Bautasten_Linga

Söndag 28 april var vi på vandring bland Lingas gravfält och till hällristningen på ägorna.  Vår ciceron Sven-Gunnar Broström är en av landets främsta hällristningsexperter och den som slutligen fann själva skeppsristningen. Skålgropar (runda urgröpningar) högre upp på hällen upptäcktes någon tid innan.

Bilden till vänster visar en bautasten som är en högrest hörnsten till en av alla bronsåldersgravar som finns på området.
Linga rymmer flest fornminnen av detta slag i hela länet.

CIMG8649

CIMG8631CIMG8650