Utflykten med Hölöcirkel

Denna gång hade Hölöcirkeln en lyckad utflykt  till Botorp för att titta på skvaltkvarnen.
Vi sökte efter fler skvaltkvarnar och fick höra berättelser om när skogen avverkades och kolmilor anlades.