Utställningar mm.

Just nu ligger det här med utställningar nere pga. flytt till Bygdegården på Mörkö. 

I garaget på Österby håller utställningarna, bl.a. Hejstasnickaren, på att plockas ner.
Planen är att sätta upp utställningar i nyuppförda byggnader vid nya Hembygdsgården på Mörkö, men det är mycket jobb kvar där.

Det behövs det folk som vill fixa med detta!
I första hand ska nya byggnader uppföras.
Sedan ska utställningar sättas upp.

Vill du vara med, hör av dig till oss!
Nu har du stora möjligheter att vara med och utforma allt.

 

Här finns lite om de utställningar vi har/har haft:

Skolsalen
Den tidigare skolsalen vi hade bevarad på övervåningen i Kyrkskolan, finns ej kvar.
Denna var vi tvungna att ta bort i samband med kommunens Leaderprojekt.
Bilder på den gamla utställningen hittar du Här!

Hejstasnickarna
På övervåningen i Kyrkskolan hade vi ställt ut Hejstasnickarnas verktyg, samt lite andra hantverkarutrustning.
Denna var vi tvungna att ta bort i samband med kommunens Leaderprojekt och allt ligger nu nerpackat i väntan på nya utställningsmöjligheter.
I Österby finns möjlighet att ha tillfälliga utställningar, kortare eller längre perioder, och Hejstasnickarna är en utställning som är högprioriterad här.
Bilder på utställningen i Kyrkskolan hittar du Här!

Lärarbostaden
På övervåningen i Kyrkskolan fanns länge den gamla lärarbostaden bevarad.
Denna är nu rensad pga andra intressen för lokalerna.
Bilder på lärarbostaden under utställningstiden hittar du Här!

Lantbruksutställningen
I trähuset hade vi en Lantbruksutställning.
Denna var vi tvungna att ta bort i samband med kommunens Leaderprojekt, och mycket ligger nerpackat och magasinerat i väntan på att kanske visas i Österby, om intresse finns.
Bilder på utställningen i Kyrkskolan hittar du Här!

Dräkter
Det kommer att sättas upp ett dräktskåp i Österby där vi ska visa dräkterna.
Vi har dessutom dräkter för uthyrning.

Två Hölöfotografer, utställning 2010
En tillfällig utställning vi hade i Kyrkskolan.
Bilder från den hittar du Här!

Tröskverket
Tröskverket är inte vårat utan tillhör LRF-avdelningen, men det brukar köras ibland hos oss!
En film på det hittar du Här!

Tändkulan
Föreningens egna tändkulemotor, som brukar köras ibland, bl.a. drivandes en spånhyvel.