Oaxenbor berättar

Här kan du fördjupa dig i några berättelser som ger dig en bra bild av skeenden och händelser på Oaxen. Intervjuare är Carl-Henrik Ankarberg och Ingemar Lundkvist på uppdrag av Cementa AB 1974.

Albin Petterson
Anna Karlsson

Bror Ericsson

Elin Karlsson

Eva Karlsson

Georg Andersson

Ingeborg Andersson

Ingrid Gremberg
Ivar Glantz Band 49 del 1
Ivar Glantz Band 50 del 2

Kyrkoherde Gerry Olander Hölö Mörkö församlingar
Martin Jansson

Stina Mattsson

Sven och Lisa Johansson

Sven och Lisa Karlsson