Vandring Ekeby

Historia på riktigt med Hölöcirkeln 

Här planeras Ostlänken.

Här planeras Ostlänken.

Hölöcirkeln har haft en utflykt till Ekeby för att följa planeringen av Ostlänken och försöka se hur den kan påverka landskapet.

Inom några år kommer landskapet att förändras när en ny järnväg byggs genom Hölö.
Nu när det börjar bli klart var den kommer att gå tänker Hembygdsföreningen påbörja lite aktiviteter kring detta, bl.a. göra en hel del dokumentation.
Läs mer om detta Här.

Onsdagen den 13 april genomförde Hölöcirkeln  en vandring vid Ekeby för att gå runt och se var Ostlänken påverkar landskapet.  De som var med och boende på Ekeby kunde följa spåren från forntiden och uppleva “Historia på riktigt”. Vi återupptäckte bl.a. den nyfunna skålgropen.

Oslänkens läge längs motorvägen nedanför Ekeby gammelgård
Ostlänkens läge längs motorvägen vid  Ekeby gammelgård