Kartor med vandringsleder

Kartritning-1Nu börjar vårt projekt med framställning av kartor till intressanta platser bli riktigt spännande. Christhild Ritter har gjort beskrivningar hur man tar sig till ett antal torpgrunder.
Rasmus Eriksson och Runo Palmgren håller på att rita grundkarta över våra socknar och därefter lägger vi på vägar och stigar till torpen.

Kartritning-3 Kartritning-2

Detta är en del i vårat större kartprojekt, se under “Kartor” i menyn ovan.