Juridik

Juridik om upphovsrätt (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Här nedan kan du läsa mer om dataskyddsförordningens delar. Vill du ha mer information om vad som gäller för vissa grupper och roller eller i olika situationer kan du hitta det under våra Vägledningar.  (Datainspektionen).
Till datainspektionens webbplats

Hölö-Mörkö Hembygdsförenings strävan är att bevara kulturarvet i vår hembygd utan att kränka någon eller att göra intrång på någons upphovsrätt.
Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven blir genom sitt tolkningsföreträde struken efter kontakt med någon av föreningens kontaktpersoner. Den upphovsman som anser sig förbigången ombeds också kontakta någon av föreningens kontaktpersoner för korrigering.

Kontaktpersoner i Hölö-Mörkö Hembygdförening :
Lars Warg, 070 668 36 19
För e-post, se Kontaktsidan