Kartor

Utsnitt ur Generalstabskarta Trosa 1873 kartlagd 1854-1867
Kartan går att förstora ett antal gånger genom att klicka i kartan!


Mörkö bestod av några öar….
Mörkökarta med boendeställen inprickat i 15 delar
med numrerade boendeställen  i 15 delar.

Alfons karta över Gårdar och torp på Mörkö före 1981