Tullgarnsvandring 9 oktober 2011

Årets sista utflykt gick till Tullgarns fantastiska slottspark. Oktobersolen lyste över den lilla men intresserade skara som guidades av en kunnig trädgårdsmästare i slottets omgivningar. Själva slottet renoveras just nu men blir klart till våren. Det skonades när ryssarna härjade i trakten 1719.

Huvudallén genom parken kan spåras tillbaka till 1600-talet och fortsätter på andra sidan gamla riksettan. De många fruktträden är en rest av nyttoträdgården som tidigare tog stor plats. Äpplena blir must som säljs i slottsbutikerna.

Orangeriet som numera används till fester och utställningar var tidigare en del av handelsträdgården.

Den engelska parken är romantisk med slingrande gångar, broar och dammar.

Vi tog en titt på det bioloiska reningsverket från 1996 som är både effektivt och dekorativt. Där renas avloppsvattnet från 20-25 hushåll vid Tullgarn samt från restaurangen. Kapacitet finns för ett 100-tal hushåll.

Vid Tullgarnsparkens stränder har man slagit vassen främst för att hålla nere antalet vildsvin.

Vi beundrade den höga kärlekseken och tittade på en av få barrträdsplanteringar med bla Hemlocksgran. Rödeken hade vackra höstfärger och de täta snåren av mahonia var fulla av bär.

Efter den intressanta rundvandringen slog vi oss ner och åt vår matsäck utanför det tidigare stallet.