Tändkulekörning 7 juni

Onsdag 7 juni 2023 körde vi lite tändkulemotorer, bl.a. föreningens “Sandbäckare”.
Vi började kl. 18:00 på kvällen.

Det dök upp ett 30-tal besökare, och det var en trevlig kväll i solen.