Arkiv

Hölö – Mörkö Hembygdsförenings arkiv har byggts upp sedan mitten av 1970-talet.
Under senare år har ett arbete med att förteckna ingående arkivalier genomförts.
Många volymer har även skannats och finns tillgängliga digitalt.

De skannade volymerna har funnits tillgängliga på nätet för våra medlemmar.
Av säkerhetsskäl har vi tvingats ta bort denna funktion. Så snart vi löst de tekniska problem som uppstått, återkommer  möjligheten att se våra samlingar på nätet.

Du som är medlem och vill ha möjlighet att  studera och forska i vårt arkiv är välkommen till Hembygdsgården i Österby. Arkivet är öppet de dagar vi har öppet hus men efter överenskommelse är du välkommen även andra tider.