Arkiv

Hölö – Mörkö Hembygdsförenings arkiv har byggts upp sedan mitten av 1970-talet.
Genom åren har ett arbete med att förteckna ingående arkivalier genomförts.
Många volymer har även skannats och finns tillgängliga digitalt. De skannade volymerna har funnits tillgängliga på nätet för våra medlemmar.

Du som är medlem och vill ha möjlighet att  studera och forska i vårt arkiv är välkommen till Hembygdsgården i Mörkö Bygdegård. Arkivet är öppet de dagar vi har öppet hus men efter överenskommelse är du välkommen även andra tider.

Arkivet är uppdelat i följande:

 • Dokumentarkiv
  Dokument och handlingar från bygden.
  Läs mer här.
 • Bildarkiv
  Här har vi alla våra bilder.
  Läs mer här.
 • Ljudarkiv
  Ljudupptagningar från bl.a. intervjuer, men även mycket annat.
  Läs mer här.
 • Filmarkiv
  Filmer, både gammalt och nytt.
  Läs mer här.
 • Kartor
  Gamla kartor är alltid intressanta för att jämföra med hur det ser ut i dag.
  Läs mer här.