Dokumentarkiv

Dokument i föreningens arkiv finns dels i pappersform dels digitalt till stora delar. Arkivschema är grunden till den ordning vi vill ha i vårt arkiv. Det som troligen intresserar många, är de ämnesordnade handlingarna. Förteckning över de volymer som innehåller handlingar från gårdar i Hölö och Mörkö och mycket annat kommer finnas under en flik så kan du själv söka rubriker som intresserar dig. Vem vet, det kanske finns något i vårt arkiv som du inte anat att det bevarats.

Förutom dokument finns en hel del bilder i form av fotografier.
Ljudupptagningar från bl.a. ett antal intervjuer av Hölö- och Mörköbor och en del film. Allt ljud och all film har eller ska digitaliserats. Läs mer om bilder, film och ljud här.

Vi tar alltid emot nytt material i form av dokument, bilder, film.
Vill ni inte skänka materialet lånar vi gärna och digitaliserar det, så får ni sedan tillbaka originalet. Vi tar även emot i digital form, men vi digitaliserar det helst själva.

Vi publicerar här ett axplock berättelser och skrifter samt diverse annat
som finns digitalt i föreningens dator.
Intressant och läsvärt.

Alfons Davidsson berättar om Mörkö

Barndomsminnen från Mörkö på 1890 talet

Böcker om Hölö-Mörkö-Oaxen

Carin Cahles handskrivna minnen 1897

Davidssons Mörkö Cirkel 1986-1993

Julminne -till familien Davidsson

Dåderöns historia  enskilt arbete av Hervor Hylander vt 1951

Engsholm med borghaga Ytterjärna socken

Guide till Mörkö av Alfons Davidsson

Harlöt 9 sidor

Hölö-Företagsvandring 2004

Mörköförfattare – Lästips

Minnen från sekelskiftet 1889-1900 i Mörkö skärgård

Kyrkoherde Lundgrens anteckninger

Hbf Boställen med Namnen

Hbf  Boställen med nummren_

Om fiskerinäringen på Mörkö av Alfons Davidsson

Om Fonder och Försäkringsfrågor inom Mörkö

Mörköboställen

Mörkökyrka brochur 1977  Sörmlandskyrkor 14 sidor

Ett  intressant projekt om hur vägarna på Mörkö uppstod.
Mörkös vägar del 1

Mörkös vägar del2

Norbergs alla skissblad samlad originalstorlek

Livet på landet på  Radiogården

Mörkö ett riksintresse för kulturmiljövård

Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommun om Mörkö

Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommun om Hölö socken

Mörkösocken en kulturgeografisk beskrivning

På Mörkön av Karin Norberg 20 sidor

Stig Lindström berättar

Syrentorp

Vårdkasår

Ytterjärna en minnesrik socken

Gerda Ejde berättar för Karin Davidsson

AB Karta & Oaxens kalkbruk 1928-1961