Tullgarn

I södra delen av Hölö ligger Tullgarn, ett av Sveriges elva kungliga slott. Namnet Tullgarn (Tullegarti) är belagt 1262 i två olika pergamentbrev som finns i Riksarkivet, och därefter ett antal gånger under medeltiden, t.ex. i Erikskrönikan 1330. Vid medeltidens slut hittar vi 6 skattegårdar under Svante Sture, år 1573 har de slagits ihop till tre.
Den medeltida bytomten (RAÄ 310) låg cirka 500 m nordväst om nuvarande slott. Medeltida händelser framgår av “Det medeltida Sverige, del 2:2”, sid 45 och 46.

I Bygdeband finns även en del om Tullgarn och dess omgivning.

Läs mer om Tullgarn via följande länkar:
Det Kungliga Slottet Tullgarn
Tullgarns slott
Tullgarns kungsgård

Tullgarn naturreservat
Tullgarn naturvårdsområde