Ostlänken

Ingen har väl missat att vi kommer att få en ny järnväg som korsar landskapet i Hölö.
Landskapet och bygden kommer att förändras, vägar dras om, byggnader försvinna.
Redan kända fornlämningar behöver undanröjas, samtidigt som förmodligen nya  uppdagas i samband med bygget.

Hölö Mörkö Hembygdsförening har för avsikt att bevaka allt detta, dokumentera natur, bygd, byggnader osv innan de förändras eller försvinner.
Även de fornlämningar som planeras försvinna ska dokumenteras.
Kommer det fram nya är dessa extra intressanta.

Hur dokumentationen sedan utförs är upp till dem som vill ta sig an detta.

Det arbete som behöver göras är lite blandat:

  • Fotodokumentation av natur, vägar, byggnader, mm. med geotagg/gps position och bra referenspunkter som man kan referera till i “efterbilder”.
    Vissa byggnader som ska rivas bör även dokumenteras invändigt.
  • Fotodokumentation och beskrivningar av de fornlämningar vi tycker är värda att dokumentera.
  • Följa arkeologiska undersökningar.
  • Se till att våra kartor i OSM* är ordentligt uppdaterade i den korridor järnvägen planeras att gå i. Här är det mycket ut i naturen med GPS mm.
  • Spara OSM kartdata på egen lagring innan kartorna i OSM uppdateras efter att järnvägen är byggd.
  • Sammanställa och arkivera foton och beskrivningar.
  • Mm. mm… Det kommer dyka upp mer och det är helt upp till deltagarna vad vi vill göra.
*OSM = Open Street Map, kartor på nätet som vi själva kan uppdatera och använda kartdatan på olika sätt.

Det är ett tag kvar innan järnvägen börjar byggas, men ska vi hinna med behöver vi börja.

Vill du vara med på detta, har egna idéer eller åsikter om detta, hör av dig,
se Kontaktsidan.

Läs mer om Ostlänken på Trafikverkets hemsida