Om att släcka bränd kalk

Lördag  21 oktober  2017  kl 13   på  Oaxen

Poul Bergesen – med förflutet på Bläse Kalkmuseum på Gotland – var på Oaxen för att visa hur man släcker bränd kalk.
Han berättade även hur kalkbrytning gick till, om att bränna och släcka kalk, hur kalken bildades samt till vad allt den kan användas.

Många intresserade i väntan på färjan

Poul Bergesen släcker de brända kalkklumparna

 Under släckningen pulvriseras de brända kalkklumparna i hög värme samtidigt som deras volym tredubblas.

Se videon.

Arrangörer:   Hölö Mörkö Hembygdsförening och Oaxens Bygdegårdsförening