Mörkö


Mörkö socken omfattar den nästan 2½ mil långa ön Mörkö längs sjöfartsleden in mot Södertälje, inklusive omkringliggande öar; de största av dessa är Fifång långt i söder och kalkbrottsön Oaxen i öster.
Visa större karta

Namnet Mörkö nämns i handskrifter från 1290 och framåt. Betydelsen är oklar – möjligtvis ”den mörka ön”.
I norr ser vi öppen jordbruksbygd, uppbruten av bergknallar och partier med barrträdsdominerad blandskog. Södra delen av ön är en mera typisk skärgårdsnatur med djupa vikar, höjdryggar och smala tegar med brukad jord.
Huvuddelen av Mörkö ägs av Hörningsholms Godsförvaltning (Bordsjö Skogar AB).
Lär känna en del av Mörkö genom att se på Delrapport av kulturmiljöprogram för Södertälje kommun om Mörkö