Davidssons Mörköcirkel 1986-1993

Davidssons Mörkö Cirkel 1986-1993 – innehållsförteckning 1
Guide till den gamla bebyggelsen på Mörkö 3
Karta över Gård och torpbebyggelse för 1975 på Mörkö 9
1986 Höst
Axvik 12
Eneboda gamla skola 14
Kyrkan och norra skolan 16
Diabildsvisning/Mörkö, Affärslivet, Nasarna, Zigenerna, Nora Kvarn 18
Oaxen 20
1987 Vår
Hörningsholm/Förstudier och besök 22
Radiobandning av interview med Gustav C:son Bonde 24
Söräng/Mörkö torp, Karin i Lavreten, Gustavsborg, Baggstugan 27
Berghuset, Grottan, Skrönor 29
Kålsö (2 beskrivninger) 31
1987 Höst
Kasholmen 33
Författartorpen 35
Karin Kahle berättar om Mörköoriginal 37
Ekeby 39
Sjöfart och Fiske – Oaxenfilmen 41
1988 Vår
Egilsvik, Fridö, Backen, Linaborg, Björkvik, Nysäter, Elselund, Tabor 42
Brunna Hage, Glasberget, Bergalund, Smedjan, Stenbacken 44
Egelsvik, Kalkberget, Norrbacken, Egelsholm 45
Eriksö, Grönvik, Jättegryta, Kungsbryggan, Gullberga, Idala 46
Karta och Ramsholmen 47
1988 Höst
Skanssundet 49
Tjäders, Mossen, Prästgård 50
Ulfsundet, Lilla Dåderö, Engsholmslott med sep. Beskrivning 52
Oaxenfilmen och Anders Grenberg berättar om Konsum på Oaxen 56
1989 Vår
Studier av Husförhörslängder, Lama Lina 58
Kyrkan, Barkarboda, Harlöt, (Fridal), Runsten vid Kyrkan 59
Slesshagen, Bränntorp och Lötstugan, Grindstuguberget 60
Kättsö, Tokvik 61
Pålsundet 62
Sörskåra, Långdal 64
1989 Höst
Axvik 66
Oaxen 68
Hornö, Grottan, Ekö 70
Egelsvik, Kristin på Lillbacken, Kalkberget, Persberg 71
Hölö Kyrkskola, Mikrofilmletande om Skälbygård 74
1990 Vår
Skälby/ Tegneby, Nora och Norakvarn, Idala 75
Skansar 77
Näslandet 79
Dåderö, Engsholmslott, Nytorp 82
Björkarö, Bergaby 82
Författartorpen, Vreta-Hölö hos Vera Gustavsson 83
1990 Hösten
Fruberget, Liljeforskullen, Fornborg, Gumsekulla, Grönbrink, Hammarstugan 84
Eriksön, Harburen, Hällkärls, Kättsö 85
Skesa, Munkens trappa, Vant Lasse legenden 86
Idala 87
1990 Våren Studiecirkel för Fridalboende
Ekeby Gravfält, Gåsta Magasin, Brunna hage, Skeppsättning, Brunna Gård, Glasberget 89
Egelsvik, Lillbacken med mor Kristin Larsson, Tabor, Kalkbrottet 90
Prästgårdsskogen, Slesshagen, Fornborg, Björngrottan, Grindstugubergen, Norra Kålsö 91
Karta, Ulvsundafärjan, Dåderö 91
Centrala Mörkö, Ekeby, Källar, Smedstorp, Sprickberget 92
Taborsberg, invid Borg, Myrholmen, Björnö 93
Kyrka, Jordkulan, Lundbyskogen 94
1991 Våren
Nöckna 95
Lavreten 96
Bergtagningen, Slesshagen 98
Brunna, Glasberget 100
Axvik 101
Kasholmen, Pålsundet 103
1991 Hösten
Oaxen 104
Skymtet 106
Tunanäs 108
1992 Våren
Bråten 109
Hörningsholm 110
Mossen 111
Nora 112
Eriksön, Kättsön 113
Kyrkan, Barkarboda, Gåsta, Fridal, Solberga,Ekeby 114
Fifång 116
1992 Hösten -Ekojuntan
Väggberget norr om Dalbrink, Vickelby bråkgrop, Norra Skåra, Transta 117
Lustigtorp, Skomakare Gustavsson, Långstorp, Karslöt, Gumsekulla, Sandstugan 118
Eneboda Skola, Sanda, Björkarö 118
1993 Våren
Uggleudd (Tuttudden), Laviken, Baggtorp, Rossholmen, Kallasvik, Lövhagen, Nytorp 119
hos Sven Erik i Lövhagen 120
Alskärret, Tokvik, Anklora, Svalhagen 121
Lövlund-Hölö, Ängsholmen i Simsjön 122
1993 Hösten
Egelslund, Kalkberget, Egelsvik 123
Ekeby, Källa ”Stimla”, Munkens trappa, Vantlasse, Skogstorp, Lilltorp, Långdal 123
Nedre Örsta, Tunanäs, Örsta Hage 124
Hölö, Bökesta Hus, Åby Kvarn, Åbynäsbadet, Kvarnen rivs 125
Bilder från olika utflykter 126
Vägbygget – Pålsundsvägen 132
Mörköbrobygget 133
Om fiskerinäringen, om om Fonder och försäkringsfrågor på Mörkö 134
Ett julminne (berättelse av Kristina till Karin och Alfons Davidsson) 136
Gerda Eide berättar om sin ungdom på Mörkö 137