Tändkulan

Hembygdsföreningens Tändkulemotor
Sandbäckens råoljemotor 8 Hk