Idélista

Här nedan följer en lista på aktiviteter som vi tycker det vore kul om det jobbas med.
Här finns både pågående aktiviteter, och idéer på sådant det finns önskemål om. Det finns ingen prioritetsordning, utan det är helt efter medlemmarnas vilja.

Hittar du något här som verkar intressant, som du skulle vilja vara inblandad i, hör av dig! Finns det fler idéer eller önskemål du vill hålla på med är dessa precis lika välkomna.
Har du något mer du skulle vilja stod på listan så säg till.

Vandringsväg Österby – Nackunga
Att kunna gå en runda från samhället, under motorvägen vid påfarten, sedan in i skogen vid Nackunga, till Österby och Hembygdsföreningen, sedan över motorvägen vid Österby, in i sommarstugeområdet, alternativt förbi Lida Gårdsbutik, och tillbaka in i samhället.
Se till att det är skyltat på något sätt, samt att det finns information på vägen om saker att se, som fornlämningar, mm. Kanske också en kortare tur som innefattar gravfältet – Österby.

Vandrings- och cykelvägar Mörkö, utgångspunkt Idalas arbeten …

Hållbar informationstavla om vandringsvägar, cykelvägar och annat vid Konsum/Kiosken, Skanssundet, Idala …

Informationsskyltar
Skyltar på fornlämningar, hus/torpgrunder, intressanta byggnader, mm.
I första hand på ställen där det rör sig folk, som i samhället, längs Sörmlandsleden, mm

Digitala Bildarkivet
Arbetet med vårt digitala bildarkiv fortsätter naturligtvis, och det finns alltid plats för fler.
Här ska det skannas nya och gamla bilder, de ska importeras i vår bilddatabas, bilderna ska taggas för att de ska bli sökbara. Och samtidigt ska naturligtvis arbetssättet förbättras.
Mer info om Bildarkivet

“Fasta” tema-bildserier med enkla kommentarer som många har tillgång till och kan visa upp vid olika tillfällen.

Digitala dokumentarkivet
Det i arkivet som inte är bilder ska också skannas och arkiveras digitalt på ett sätt som gör det lätt att hitta. Redan klart till viss del, men arkivschema och arkivförteckning kan kanske “populariseras” för att vara tillgänglig?
Såväl arkivalier i pappersform som de digitala bör göras sökbara med enkla sökord.

Digitala kartor
Vi har en tid jobbat med att kunna visa kartor med eget material över bygden på internet på olika sätt. Vi vill kunna markera ut intressanta platser med information, och kunna visa med enkla knapptryckningar hur det såg ut vid olika tidsperioder.
Vi jobbar här med OpenStreetmaps.
Arbetet här består i att komma på smarta sätt att visa detta på, men även att bege sig ut i naturen med GPS för att samla in data för att kartorna ska bli rätt, samt att sammanställa gammalt kartmaterial, mm.
Mer info om Kartorna

Skolan
Bjuda in klass fem på saft och bullar och sedan cykla med dem på Tjuvstigen.
Plus andra tänkbara aktiviteter med skolan. Kan vi göra nåt mer i Österby? I skolan?

Ostlänken
Få har väl missat att vi inom inte alltför lång framtid kommer att få bygden delad av en ny järnväg. I samband med detta kommer en del bebyggelse att försvinna, vägar få ny sträckning, osv. Innan detta sker vill vi dokumentera allt detta så vi vet hur det såg ut innan. Detta mycket genom att fotografera, men även att se till att ovan nämnda kartor på OpenStreetMaps ska vara riktigt ordentligt uppdaterade runt där järnvägen ska gå, så vi senare kan återskapa detta.

Sammanställa våra skrifter
Vi har ett antal skrifter vi säljer i föreningen, som nu är väl ordnade i arkivet.
Men vi skulle behöva sammanställa dessa i en lista, och kolla upp vad som finns digitalt eller som originalex osv, för att säkra att vi i framtiden enkelt kan trycka nytt när det behövs.

Utställningar
Vi har på senare tid haft dåligt med möjligheter till utställningar.
Nu i samband med nya lokaler i Österby har vi fått viss möjlighet till detta igen, och det ska vi naturligtvis ta vara på. Möjlighet finns till att börja med i garaget och i ett av rummen inne, och senare även i källaren.
De utställningar vi haft finns åtminstone till stora delar lagrade, och går att plocka upp igen.

Dräkter
Föreningen har 2 Mörkö och 2 Hölödräkter för uthyrning. Det finns tyg till Hölödräktens kjol och förkläde till försäljning. Ett nytt kompendium för sömnad av Hölödräkten är under arbete och ska tryckas upp till försäljning.

Arkeologi
Föreningen har tidigare haft ett omfattande arkeologiarbete, vilket absolut är en bra aktivitet om någon är intresserad.

Släktforskning
Regelbundna träffar för de som släktforskar, för att hjälpa varandra, få tips, mm.
Vi har abonnemang för kyrkböcker hos oss.
Kanske kombinera med en släktforskarkurs.

Bygdeband
Bygdeband är en databas på internet med text och bilder där hembygdsföreningar i hela Sverige lägger in material, och som är öppet för vem som helst att titta i. Hölö Mörkö Hembygdsförening har jobbat en hel del med detta, men det saknas fortfarande massor med information och bilder. Här kan man få ett konto, och lägga in material, antingen på de platser man själv är intresserad av, eller titta igenom och se var det saknas information, sedan leta upp info och bilder i våra arkiv och lägga upp detta.
Mer info om Bygdeband

Vandringar, Guidade turer
Vandringar har vi då och då, men det kan vara fler, framför allt på helger då fler kan vara med. Man kan även ha guidade turer med bil, eller på andra sätt.

Visning och körning av gamla traktorer, lantbruksmaskiner, tändkulemotorer…
Möjlighet och plats finns ju nu. Samarbete med LRF.

Skapa sin egen Fotobok.
Hur skapar jag en fotobok för att dokumentera nytt och gammalt, familj mm.
En fotobokcirkel kan vara bra.

Redaktionsgrupp
Bladen, Årskrönika, mm…

Matlagningscirkel
Laga mat, gamla lokala rätter, mat på olika sätt… Finns mycket att hitta på.