Arkivhantering

Vi söker en eller flera medlemmar som vill jobba med vårat fysiska arkiv.
Det handlar om alla möjliga dokument, både sånt vi fått till oss från bygden, samt material från Hembygdsföreningens egna arbete, cirklar osv. Även fysiska bilder ingår till en viss del, samt ljud- och filmupptagningar.

Parallellt ska vi även digitalisera arkivet, vilket till viss del redan påbörjats. I vilken omfattning det ska digitaliseras får vi diskutera, men vi behöver reda ut hur det ska göras, och hur det ska göras sökbart.
Bilder ingår inte i digitaliseringen på samma sätt då vi redan har ett system för bilder.
Däremot kan det ingå att skanna bilder om intresse för det finns.

Film- och ljudupptagningar  ingår även i detta i viss mån.

Vi har dessutom en hel del material som ska gås igenom och arkiveras, då vi ligger efter med detta efter att vi på kort tid har flyttat två gånger, och då även flyttat arkivet.
Nuvarande stället är rätt nytt, och det kan komma att behövas iordningställas en del efter flytten. 

Vi behöver alltså någon eller några som vill vara med och hålla ordning på arkivet. Fördel om man har erfarenhet av liknande arkiv tidigare, men det är absolut inte nödvändigt, det viktiga är att man är intresserad och tycker det är kul.

Är du osäker på om det är något för dig får du gärna komma med och titta, du behöver inte känna att du binder upp dig på något. 

Är du intresserad, hör av dig till oss via Kontaktsidan.