Årsmöte 2023

26 mars kl. 13:00, Hembygdsgården, Mörkö Bygdegård.
Kaffe och kaka kommer att finnas.

Årsmöteshandlingar:

Kallelse till årsmöte 2023 med dagordning
Verksamhetsberättelse 2022
Ordförande har ordet
Resultaträkning 2022
Balansräkning 2022
Verksamhetsplan 2023