SVT söker privata filmer från åren 1939-1945

Just nu gör Sveriges Television en dokumentärfilmsserie om Sveriges roll under andra världskriget.

Filmen bygger på material från svenska folket. Vi har kommit långt i processen men är fortfarande i stort behov av privata arkivfilmer från åren 1939-1945.

Vi har för tillfället inget behov av dagboksanteckningar, brev eller fotografier – utan endast filmrullar.

De privata filmrullarna behöver inte innehålla krigsrelaterade händelser. Av lika stort intresse är vardagsfilmer – till exempel kalas, familjesemestrar, examensfiranden, julaftnar, idrotts- och kulturevenemang och landskapsvyer.

Har ni eller någon i er hembygd privat arkivfilm från 1939-1945? Vill ni bidra till den stora dokumentärfilmsserien om Sverige under andra världskriget?

Skicka i så fall in din film till adressen:

Sverige och kriget
SVT
105 10 STOCKHOLM

När filmen kommit till oss scannar vi den. I samband med det erbjuder vi en kostnadsfri digital kopia.

Efter scanningen returnerar vi din film. Lägg därför i en lapp i paketet som du skickar till oss med din returadress. Skriv även ditt namn, mejladress och telefonnummer så att vi kan kontakta dig. Skriv även med en innehållsbeskrivning till filmen samt när och var den utspelar sig, om du vet.

Tack! Sprid gärna ordet vidare, din film kan göra skillnad.

Bästa hälsningar,
Redaktionen Sverige och kriget

Sverige och kriget
Sveriges Television AB
Oxenstiernsgatan 26/34
SE 105 10 Stockholm
sverigeochkriget@svt.se