Vandring vid Hejsta med Hölöcirkeln

Onsdag 26 oktober klockan 13.00 har Hölöcirkeln en vandring vid Hejsta.
Vi kommer att vandra runt i Hejsta by.
Medtag kaffekorg.


På grund av rådande lokalsituation är höstens program lite osäkert.

Hölö- och Mörköcirklarna kommer att fortgå som hittills, riktigt i vilken lokal är osäkert, men det kommer vara någonstans i Kyrkskolan.

Cirklarna kommer att fortsätta som vanligt, inte helt klart än i vilken lokal.

Övriga aktiviteter, både planerade och ej planerade, vet vi inte ännu hur det blir med.
Vi återkommer med information bl.a. här på hemsidan.

Historia på riktigt med Hölöcirkeln 

Här planeras Ostlänken.

Här planeras Ostlänken.

Hölöcirkeln har haft en utflykt till Ekeby för att följa planeringen av Ostlänken och försöka se hur den kan påverka landskapet.

Inom några år kommer landskapet att förändras när en ny järnväg byggs genom Hölö.
Nu när det börjar bli klart var den kommer att gå tänker Hembygdsföreningen påbörja lite aktiviteter kring detta, bl.a. göra en hel del dokumentation.
Läs mer om detta Här.

Onsdagen den 13 april genomförde Hölöcirkeln  en vandring vid Ekeby för att gå runt och se var Ostlänken påverkar landskapet.  De som var med och boende på Ekeby kunde följa spåren från forntiden och uppleva ”Historia på riktigt”. Vi återupptäckte bl.a. den nyfunna skålgropen.

Oslänkens läge längs motorvägen nedanför Ekeby gammelgård

                                                       Ostlänkens läge längs motorvägen vid  Ekeby gammelgård


4 frågor = 4 önskningar

  • Hur vill Ni bidra till en positiv utveckling av Er hembygd?
  • Vilken uppgift bör hembygdsrörelsen ha, till skillnad från andra folkrörelser och organisationer?
  • Hur vill Ni att hembygdsrörelsen ska uppfattas av allmänheten/samhället?
  • Vad är det bästa som kan hända hembygdsrörelsen och/eller Din förening?

Dessa frågor ställer Sveriges Hembygdsförbund till alla hembygdsföreningar i landet i samband med att hembygdsrörelsen detta år fyller 100 år. Utan tvivel känns de högaktuella även för oss i Hölö Mörkö.
Vad ska föreningens framtida vision vara, samt vad vill allmänheten att föreningen  ska stå och verka för?

Här kan du läsa hela brefet från förbundet:
Hembygdsvän – hur ser framtiden ut

Har ni idéer om vad svaren på dessa frågor bör vara, eller har åsikter om just vår förening, kontakta oss gärna genom att klicka Här!

 

Hölö- och Mörköcirklarna

 20 januari  träffades Hölöcirkeln i Kyrkskolan  och cirkeln har möten under våren som framgår i kalendern.

Mörköcirkeln gör paus till april, återkommer med info om det.

Både tidigare deltagare och alla nya som vill vara med är välkomna!
IMG_0575 IMG_0579

En lyckad Skolfotokväll

Skolfotokväll
Ett tiotal skolfotointresserade besökte oss i Kyrkskolan. Hittills har vi ca 100 skolfoton och ca 200 bilder av Hölö / Mörkö-skolor i vår databas. Under kvällen fick vi flera bidrag som vi skall skanna och namnsätta i vår databas. Det äldsta skolfotot vi har  är från 1890-talet.

De senaste är från 1960-tal så det finns möjligheter att komplettera vår samling.
Nu efter denna fotokväll har vi även några foton från 70-talet.
Några riktigt trevliga både äldre och nyare bidrag från kvällens deltagare som vi hoppas kunna visa vid en visning vid ett senare tillfälle. Vi fick under kvällen tips om fler programpunkter som kan intressera våra medlemmar.

Bildvisning skolfoton-1

Bildvisning skolfoton-2

Bildvisning skolfoton-3

Bildvisning skolfoton-4    Bildvisning skolfoton-5

40-årsjubiléet i bilder

Dagen i princip regnade bort, och dans ute på den speciellt byggda dansbanan, skytte, hästskokastning osv. blev det rätt dåligt med.
Men det var ändå en hel del besökare som trotsade vädret och dök upp.

En närmare redovisning av vinnaren i fototävlingen kommer i Vinterbladet,
men Klicka Här för att se bilder från dagen!

 Kartor och vandringar till torpgrunder

Kartritning-1Nu börjar vårt projekt med framställning av kartor till intressanta platser bli riktigt spännande. Christhild Ritter har gjort beskrivningar hur man tar sig till ett antal torpgrunder.
Rasmus Eriksson och Runo Palmgren håller på att rita grundkarta över våra socknar och därefter lägger vi på vägar och stigar till torpen.

Kartritning-3 Kartritning-2

Detta är en del i vårat större kartprojekt, se under ”Kartor” i menyn ovan.

Bildhantering

berättar vi om under fliken studiecirklar / arbetsgrupp Bildhantering

Vi är nu fler som  har kommit igång att hantera våra bilder.
Vill du också vara med?
Har du själv bilder vi inte sett? Ta med dem till Kyrkskolan, så hanterar vi dessa  och du kan glädja många fler än om du låter bilderna bara ligga i din byrålåda.

IMG_0688

Vi skannar och lägger in i vårt bildarkiv så vi gemensamt kan studera och resonera kring bilderna. Dina bilder tar du med dig hem och om du vill ha en digital kopia ordnar vi det.

 Besök Kafé KyrkskolanDRP_140223_003

Välkomna till vårt trevliga föreningsdrivna kafé! Kaféet är öppet varje lördag och söndag, kl. 12-16. Varannan helg har Hembygdsföreningen ansvar för kaféet. Intäkterna kommer föreningen tillgodo. Kaféet drivs gemensamt med Sörmlandskustens Konst- och hantverksförening .

 Vill du vara extra fin i en bygdedräkt.

Hembygdsföreningen har Hölö- och Mörködräkter
för uthyrning.

Klicka Här för mer info
Årsmöte och dräkter

 

 

 

 

Vi söker gamla bilder och filmer
från Hölö och Mörkö

Har du bilder eller filmer från förr filmade i bygden? Då är vi intresserade av att ta del av dessa! Är de av intresse för oss lånar vi gärna dessa och digitaliserar dom. Du får tillbaka originalerna, och som tack får du dessutom en digital kopia på skiva (CD eller DVD) Hör av dig om du har något du tror kan vara intressant! Kontaktinformation hittar du Här.