Ostlänken

Om Öppet Hus 21 oktober

Bra och detaljerad information från Trafikverket i Hölöskolan.
Förutom allmänt om sträckan Gerstaberg – Långsjön, åskådliggjord av en digital modell (VR-modell) av banan och dess omgivning, fanns ett stort antal bemannade stationer uppställda med detaljerade kartor kring specifika kategorier. Publiken ombads även att lämna synpunkter till Trafikverket fram till 13 november, se deras hemsida.
Den stationen som Hembygdsföreningen särskild tog kontakt med var inom Kulturmiljö och Arkeologi. Det visade sig att representanten där, Magnus Djerfsten,  redan tagit del av material vi lagt ut på vår hemsida och att han var mycket intresserad av fortsatt ömsesidig kontakt. Detta kommer föreningen ta fasta på.

Missa inte detta!

Vi vet att Ostlänken kommer att förändra vår hembygd—men hur? Backspeglar och gamla arkiv är vi vana att hantera. Men vilket verktyg använder vi för att förstå det som kommer när varken spåkula eller kaffesump känns relevant?
Ett utmärkt sätt är att delta i Trafikverkets informationsträffar om Ostlänken:
• Eneskolan Järna 17 oktober 16.00-20.00
• Hölöskolan 21 oktober 16.00-20.00
• Hedebyskolan Vagnhärad 23 oktober 16.00-20.00

Välkommen att lyssna och ställa frågor.


Hölöcirkeln 2019

Vi fortsätter arbetet med insamling och bearbetning av material till kommande Hölöskrift.  Vill du vara med att dela dina kunskaper om Hölö är du välkommen. Hittills har vi brukat träffas dagtid en gång/månad. Fr o m i höst föredrar flera av de nytillkomna att träffas kvällstid. Se datum i kalendern eller  kontakta Louise.


Tidiga bilder från Hölöskolan sökes

Hölöskolan stod klar 1972, och ersatte flera andra skolor.
Men vi saknar bilder från bygget av Hölöskolan, samt bilder från första tiden.

Det borde finnas massor av bilder på denna hos alla som gått i skolan.
Har du bilder som visar exteriör och interiör från första tiden, och egentligen ända fram tills den byggdes om för att även rymma högstadiet, så lånar vi gärna dessa för att skanna.
Bilder från själva bygget är extra intressanta.

Hör av dig till oss, Kontaktuppgifter hittar du här.


Vill du vara extra fin i en bygdedräkt.

Hembygdsföreningen har Hölö- och Mörködräkter
för uthyrning.

Mer info
Årsmöte och dräkter

 

 

 

 


 Vi söker alltid gamla bilder och filmer
från Hölö och Mörkö

Har du bilder eller filmer från förr?
Då är vi intresserade av att ta del av dessa! Är de av intresse för oss lånar vi gärna dessa och digitaliserar dom. Du får tillbaka originalerna, och som tack får du dessutom en digital kopia på skiva (CD eller DVD) Hör av dig om du har något du tror kan vara intressant! Kontaktinformation hittar du här.