Årsmöte 22 mars kl. 13:00

Plats Mörkö Bygdegård.
Inledning med affischutställning och kortfilm om demokratiseringen i Sverige. 

Program för 2020 finns nu i kalendern.
I Höstbladet annonserar vi mera för hösten. Vill du vara med och göra aktiviteterna under 2020 ännu mer innehållsrika –  hör av dig till oss!
Alla nya idéer är välkomna!

Bli medlem i vår trevliga förening

Hölöcirkeln 2020

Vi fortsätter arbetet med insamling och bearbetning av material till kommande Hölöskrift.  Vill du vara med att dela dina kunskaper om Hölö är du välkommen. Hittills har vi träffats dagtid en gång/månad. Fr o m hösten 2019 föredrog flera av de nytillkomna att träffas kvällstid. Detta fortsätter 2020, se datum i kalendern eller kontakta Louise  och Kristin.


Tidiga bilder från Hölöskolan sökes

Hölöskolan stod klar 1972, och ersatte flera andra skolor.
Men vi saknar bilder från bygget av Hölöskolan, samt bilder från första tiden.

Det borde finnas massor av bilder på denna hos alla som gått i skolan.
Har du bilder som visar exteriör och interiör från första tiden, och egentligen ända fram tills den byggdes om för att även rymma högstadiet, så lånar vi gärna dessa för att skanna.
Bilder från själva bygget är extra intressanta.

Hör av dig till oss, Kontaktuppgifter hittar du här.


Vill du vara extra fin i en bygdedräkt.

Hembygdsföreningen har Hölö- och Mörködräkter
för uthyrning.

Mer info
Årsmöte och dräkter

 

 

 

 

 


 Vi söker alltid gamla bilder och filmer
från Hölö och Mörkö

Har du bilder eller filmer från förr?
Då är vi intresserade av att ta del av dessa! Är de av intresse för oss lånar vi gärna dessa och digitaliserar dom. Du får tillbaka originalerna, och som tack får du dessutom en digital kopia på skiva (CD eller DVD) Hör av dig om du har något du tror kan vara intressant! Kontaktinformation hittar du här.