Ostlänken

Ingen har väl missat att vi inom kort kommer att få en ny järnväg som korsar landskapet i Hölö.
Landskapet och bygden kommer att förändras, vägar dras om, byggnader försvinna.
Redan kända fornlämningar behöver undanröjas, samtidigt som förmodligen nya  uppdagas i samband med bygget.

Hölö Mörkö Hembygdsförening har för avsikt att bevaka allt detta, dokumentera natur, bygd, byggnader osv innan de förändras eller försvinner.
Även de fornlämningar som planeras försvinna ska dokumenteras.
Kommer det fram nya är dessa extra intressanta.

Hur dokumentationen sedan utförs är upp till dem som vill ta sig an detta.

Har du idéer eller åsikter om detta, eller vill vara med på detta, tveka inte, hör av dig,
se Kontaktsidan.

Det arbete som behöver göras är lite blandat:

  • Fotodokumentation av natur, vägar, byggnader, mm.
  • Fotodokumentation och beskrivningar av de fornlämningar vi tycker är värda att dokumentera.
  • Följa arkeologiska undersökningar.
  • Se till att våra kartor i OSM är ordentligt uppdaterade i den korridor järnvägen planeras att gå i.
  • Spara OSM kartdata på egen lagring innan kartorna i OSM uppdateras efter att järnvägen är byggd.
  • Sammanställa och arkivera foton och beskrivningar.
  • Mm. mm… Det kommer dyka upp mer och det är helt upp till deltagarna vad vi vill göra.

Vi hoppas på stort engagemang, ditt bidrag i sammanhanget blir det du just nu är mest intresserad av.