Juridik

Juridik om upphovsrätt (URL)och personuppgifter (PUL)

Hölö-Mörkö Hembygdsförenings strävan är att bevara kulturarvet i vår hembygd utan att kränka någon eller att göra intrång på någons upphovsrätt.
I de fall vi inte lyckats klargöra upphovet till publicerat material, trots våra hitillsvarande ansträngningar, stöder vi publicering på lovlig citering (22 § URL) med motivet att belysa materialets existens och karaktär.

Personuppgifter, vilka vi presenterar, avser huvudsakligen avlidna personer och omfattas därmed inte av personuppgiftslagen. Uppgifter om levande personer har ibland inget godkännande av den registrerade. Vi stöder oss då på att personuppgifterna och sammanhangen är harmlösa. (10§ PUL).

Fotografier tagna före 1969 har bedömts sakna verkshöjd och är därmed oskyddade enligt URL och om fotografiet nått upp till verkshöjd, att fotografen, i allmänhet, varit död i 70 år. Om vi misstagit oss önskar vi få vetskap om detta för korrigering!

Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven blir genom sitt tolkningsföreträde struken efter kontakt med någon av föreningens kontaktpersoner. Den upphovsman som anser sig förbigången ombeds också kontakta någon av föreningens kontaktpersoner för korrigering.

Kontaktpersoner i Hölö-Mörkö Hembygdförening :
Lars Warg, 070 668 36 19
För e-post, se Kontaktsidan