Takbyte Bygdegården, Hjälp behövs!

Hej

Vi söker er som har möjlighet att ställa upp och hjälpa till.
Bygdegårdens tak behöver läggas om.

Bordsjö skogar/Hörningsholm ställer upp med ställning, arbetskraft och material.
Tanken är att plocka ner teglet och sälja teglet.

Föreningarna (Hembygdsföreningen och Bygdegårdsföreningen) behöver engagera frivilliga till att plocka ner teglet och packa i pallar för försäljning den 7:e juli samt måla vissa delar av huset.

Bordsjö skogar/Hörningsholm byter takpapp och läkt samt lägger på nytt taktegel.

Sedan ska samma sak ske på andra sidan taket, preliminär nerplockning 14 juli, se hemsida för eventuell uppdatering.

Det behövs även frivilliga som kan sköta markservice som mat- och kafferaster för de som befinner sig på taket.

Ni som är frivilliga för takarbetet bör ej vara över 60 år och inte vara allergiska mot getingstick.

Intresseanmälan och/eller frågor sker till respektive förenings ordförande via SMS.
För Hembygdsföreningen är det Kristin Bladh Ström, telefon 073 641 53 98.
Du kan även höra av dig via Kontaktsidan.

Första datum är alltså Söndag 7 juli.

Vi behöver all hjälp vi kan få så detta blir av nu när vi får sån fin hjälp av Hörningsholm!

Eventuella uppdateringar och mer information kommer uppdateras på denna sida.